MODLITBY

Analýza myšlenek a boj proti vlastním neřestem jen vlastními silami vede k zoufalství. Člověk je tím přetížen. Bůh nám proto daroval modlitbu jako léčebný prostředek. Jestliže se člověk stále znovu přidržuje modlitby a pokouší se neustále se modlit, vše se v něm uzdraví, bez ohledu na jeho vlastní sílu vzdorovat vášním.

 

 Jak se modlit ?

  1. Modli se a mysli, na co chceš, modlitba tvé myšlenky očistí. Modlitba osvítí tvou mysl, odstraní a zažene všechny nesprávné myšlenky.
  2. Modli se a dělej, co chceš. Budeš-li se stále modlit, tvé činy se budou líbit Bohu a budou ti prospěšné a užitečné.
  3. Modli se a nesnaž se přemoci své vášně vlastní silou. Modlitba je v tobě zničí.
  4. Modli se a ničeho se neboj. Neboj se neštěstí, neboj se pohrom. Modlitba tě ochrání a odvrátí je.
  5. Modli se tak či onak, ale modli se neustále a nedej se ničím rušit. Buď veselé mysli a mírumilovný. Modlitba urovná, vše vykoná a poučí tě.

 (z knihy: Anselm Grün, Vyznej se sám v sobě)

 

Čeho se peklo nejvíce bojí, proti tomu nejvíce brojí. Poněvadž na základě dlouhé zkušenosti poznalo, že se všechny zbraně proti němu připravují během modlitby. Snaží se všemi silami aspoň o to, aby se modlitba zkrátila , když už ji nemůže nadobro překazit.

 

“Velmi často usiluje ďábel o to, abychom zkrátili čas určený k rozjímání nebo k modlitbě.”

(sv. Ignác)

“Všechno má svou dobu, každá činnost pod sluncem má svůj čas.”

(Kaz 3,1)

“Hodně záleží na tom kdy zahradník sází, kdy ořezává stromy. Všechno se nehodí dělat ve stejnou dobu. Pracovat, když se máme modlit, neprospívá. Bůh dává určité milosti jen v určité době, promeškáš-li ji, nikdy je nezískáš.”

(z knihy: Gabriel Hevenesi, Jiskry sv. Ignáce)

Vyzařování Krista

Drahý Ježíši,
pomáhej mi, ať šířím tvou vůni všude, kam přijdu.
Tvůj Duch a život ať naplní mou duši.
Pronikni celou mou bytost a tak ji ovládni,
aby celý můj život vyzařoval jen tebe.
Sviť skrze mne a buď ve mně tak,
aby každá duše, se kterou se setkám,
mohla pocítit tvou přítomnost v mé duši.

Dovol, aby neviděli mne, ale jen tebe, Ježíši!
Zůstávej se mnou, a já pak začnu zářit, jako záříš ty.
Budu zářit tak, že budu světlem pro druhé.

To světlo, Ježíši, bude zcela od tebe;
nic v něm nebude ze mne.
To ty budeš posílat světlo skrze mne druhým.
Dej, ať tě chválím tak, jak se ti to nejvíc líbí –
tím, že všem kolem sebe budu svítit.
Ať o tobě kážu bez kázání, ne slovy, ale svým příkladem,
mocnou silou,
vábivým působením toho, co dělám,
jasnou a plnou láskou,
kterou k tobě chovám ve svém srdci.
Amen.

(John Henry kardinál Newman, čerpáno z: www.vojtechkodet.cz)