Věříme

… v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

 

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;

jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;

sestoupil so pekel, třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa, sedí popravici Boha, Otce všemohoucího;

odtud přijde soudit živé i mrtvé.

 

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých,

odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

 

Amen.

2014-04-kristus22

Říkáme

  • ANO Bohu, který dává životu smysl (1. – 3.)
  • ANO rodině (4.)
  • ANO životu (5.)
  • ANO odpovědné lásce (6.)
  • ANO solidaritě, odpovědnosti a spravedlnosti (7.)
  • ANO pravdě (8.)
  • ANO úctě k bližnímu a k tomu, co mu patří (9. a 10.)

(Desatero trochu jinak)