Adopce

Adoptuj si politika

 

K nezvyklé modlitební kampani vyzývá všechny věřící Křesťanská misijní společnost (KMS). Společnost, snažící se o prohloubení vztahů mezi křesťany, o proměnu současné společnosti a duchovní probuzení národa, vyzývá nyní i k modlitbám za vládu, prezidenta, poslance a senátory Parlamentu.

Navázala na podobnou kampaň Modlitby za poslance a senátory z 90. let 20. století a 17. listopadu 2013 spustila webovou stránku www.adoptujsipolitika.cz. Chce motivovat lidi k modlitbě za konkrétní politiky, kteří rozhodují o zákonech a směřování naší země.

Na projektu spolupracuje se slovenskou organizací Združenie křesťanských spoločenstiev mládeže, která kampaň spustila 1. ledna 2013, v den 20. výročí vzniku Slovenské republiky.

Jak se zapojit?

Registrací modlitby za konkrétního politika – závazkem denně se za svěřeného politika modlit, nejlépe aspoň půl roku. Způsob modlitby není předepsán. Všechny potřebné informace je možno najít na webu.

“Věříme, že Bůh touží po tom, aby křesťanské hodnoty jako spravedlnost, čestnost či úcta k životu, byly respektovány i na politickém poli. Uplatňování těchto hodnot máme od politiků očekávat. Místo neustálé kritiky a odmítání politiky chceme zaujmout postoj, který bude odrážet zodpovědnost za naši zem a za její budoucnost.” (KMS)

Modlit se je lepší, než…

 

Adopce na dálku

Program Adopce na dálku založila v roce 1993 Česká katolická charita. Díky mnoha dárcům tak charita mohla pomoci ke vzdělání více než 30 tisícům nejchudších dětí z šesti rozvojových zemí. Z 5 – 8 tisíc Kč ročně mohou financovat školné, školní pomůcky, uniformy, pobyt na internátu, doučování, mimoškolní aktivity, zdravotní péči a zároveň podporovat celé komunity, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.

Na stránkách České katolické charity najdeme mj.:

10 důvodů proč podpořit Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha

  1. Darujete-li člověku vzdělání, darujete mu to nejcennější – šanci na nezávislost a lepší perspektivu v životě. Vaše pomoc tak bude trvalá.
  2. Vaší podporou nečiníte člověka na této pomoci závislým. Naopak! Jeho aktivita a píle je v procesu vzdělávání klíčová.
  3. Adopce na dálku® umožňuje dítěti vzdělávat se v jeho přirozeném kulturním prostředí. Nevytrhává ho z jeho přirozených rodinných a kulturních vazeb.
  4. Pomoc je adresná. Zapojíte-li se do programu Adopce na dálku®, dostane šanci na vzdělání jedna další konkrétní dívka či chlapec z vybrané cílové země.
  5. V rámci programu Adopce na dálku® dostáváte pravidelně 2 x ročně dopis od podporovaného dítěte, který je pro vás důkazem, že má vaše pomoc konkrétního příjemce.
  6. Málokterá jiná pomoc přináší viditelné výsledky s finančními prostředky ve výši cca 500 Kč měsíčně.
  7. Program Adopce na dálku® Arcidiecézní charity Praha je realizován podle moderních principů rozvojové spolupráce – veliký důraz je kladen na komunitní přístup tak, aby byly případné negativní vedlejší dopady (např. závist nepodporovaného zbytku komunity) eliminovány.
  8. Do Adopce na dálku® se může zapojit nejen jednotlivec nebo rodina, ale i různé skupiny – farnosti, školy, školní třídy, pracovní kolektivy, party přátel…
  9. 93 % z obdržené částky plně podpoří realizovaný projekt a zbylých 7 % bude tvořit nezbytné nepřímé náklady a rezervy.
  10. Dlouhá tradice a důvěryhodnost organizátora pomoci – Arcidiecézní charita Praha se této formě pomoci věnuje nejdéle. Získala důvěru desetitisíců dárců z celé České republiky.

 Více najdete zde.