Modlitby matek

uvodKdo má zájem ochránit a přivést k Bohu své děti, kdo touží po tom, aby děti byly takové,  jaké je Bůh chtěl mít,  je zván zapojit se do modlitebního hnutí, které se pod tímto názvem rozšířilo do více než 80 zemí světa a zaznamenalo mnohé krásné ohlasy a vyslyšení.

Jelikož v naší farnosti skupinka modlících se matek již existuje a možná jsou maminky, které by se rády zapojily, uvádíme pár vstupních informací.

MM byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Během modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti do Jeho rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak jejich bolesti.

MM jsou spojené s jednoduchostí. K vytvoření skupinky stačí dvě matky, nejvyšší počet je osm. Do MM se mohou zapojit všechny ženy, které mají v srdci místo pro děti jak skutečné, tak duchovní. Jediné, co je potřeba,  je držet se jednoduchých rad napsaných v brožurce a používat modlitby tam napsané. To nás spojuje po celém světě a připravuje naše srdce na chvíli, kdy nabízíme svoje děti Ježíši Kristu. Každý týden je setkání trochu jiné, pokud upřímně prosíme Ducha svatého, aby vedl naše setkání. On zná potřeby každé z nás.

Setkáváme se jednou týdně. Máme přísnou zásadu mlčenlivosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Když se matky naučí důvěřovat jedna druhé skrze modlitbu a sdílení, jejich břemeno se stane lehčím.

Radíme matkám, které uvažují o založení skupinky, aby nejdřív požádaly Pána, aby si to vzal na starost. Nejlepší cesta je modlit se k Pánu každý den po celý měsíc, aby se toho ujal a aby poslal matky, které se mají připojit.

Pokud utvoříte skupinku, spojte se prosím s koordinátorkou, která vás přivítá, poradí vám zašle vám brožurky k modlení, bude vám posílat zpravodaje, které informují o nových skupinkách a vyslyšeních.

 

Sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti.

Národní koordinátorkou hnutí je: Markéta Klímová, mobil 774 618 822

Kontaktní adresa:  Hnutí Modlitby matek,, P.O. BOX 400, 602 00 Brno

Pro osobní setkání: Brno, Jakubská 11

e-mail: hnuti-mm@email.czhttp://www.modlitbymatek.cz

 

Kontaktní osoba ve farnosti Orlová: Marie Jasioková, mobil 777 131 294

Setkávání probíhá vždy jednou týdně v pondělí od 18:00 hodin v prostorách komunitního centra Náruč (v bývalé zvláštní škole) v Orlové -Lutyni, kde si s sebou mohou maminky brát i své děti. Modlitby trvají cca 1-1,5 hod.

První informativní setkání se uskutečnilo v pondělí 18. března v 18 hod. po mši sv.  v Náruči. Navštívila nás koordinátorka hnutí MM pro ostravsko-opavskou diecézi, p. Kučerková.