Divadelní spolek

Orlovský divadelní spolek sv. Anežky České se představuje:

První divadelní představení, které spojilo několik nadšenců ochotníků v našem kostele pod vedením paní Evy Palkové, bylo u příležitosti Noci kostelů v květnu 2012: Dcera královská. Přeneslo nás do 13. století, kdy v Praze vládl rod Přemyslovců – do drsné doby plné intrik, bojů, závisti i nenávisti. Představila se nám Anežka, dcera Přemysla Otakara I., která vnesla Boží světlo i Božího ducha do svého okolí.

Sv. Anežka česká

Divadelní spolek sv. Anežky české

V roce 2014, 23. května, opět při Noci kostelů spolek představil hru o sv. Václavu a jeho bábě sv. Ludmile - Zasněžený příběh. Znovu jsme měli možnost vstoupit na knížecí dvůr. Tentokrát až do 10. století, do doby kruté, válečné, plné bídy a utrpení. Doby pohanské i doby poznávání Ježíše Krista, jeho učení, nekonečné lásky i odpuštění.

V Noci kostelů 2014 ve 21:00 hodin v kostele. Více informací – zde.

DSC_0030