Ministranti

Latinské ministrare znamená sloužit, odkazuje k Pánu Ježíši, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.

Podobně kluci ministranti slouží při mši svaté u oltáře. Pomáhají knězi při křtech, svatbách, pohřbech, při eucharistii, biřmování apod. Scházejí se i mimo kostel a na různých děkanátních nebo diecézních akcích. Rádi čtou časopis Tarsicius, nesoucí jméno patrona ministrantů.

Společenství ministrantů je stále otevřeno novým členům.

Bližší informace zájemcům o ministrování poskytne pan farář.