FFK

film

Film patří k médiím, která dokáží působivě zprostředkovat i závažná duchovní témata. Není proto divu, že na růžných místech republiky působí v rámci církví filmové kluby. Jeden z nich – Farní filmový klub (FFK) – vznikl na podzim roku 2014 i v naší farnosti. Ve farním sále, většinou ve čtvrtky nebo pátky večer (v 18 hodin v zimě, v 19 hodin v létě), prozatím v nepravidelných intervalech, nabízí ke shlédnutí zajímavá díla české i zahraniční kinematografie. Cílem FFK je nenásilné scházení farníků, ale i zájemců z širšího okolí, a to bez rozdílu věku, u čaje, kávy, nějakého zákusku, a jak již název klubu napovídá, také u filmu nebo dokumentu převážně s křesťanskou tematikou. Na rozdíl od jiných filmových klubů, v našem vždy po projekci bude příležitost k rozhovoru o filmu – k vzájemnému obohacení, sdílení myšlenek, sdělení toho, co nás ve filmu oslovilo, jak na nás zapůsobil, na co nás upozornil, jaké nese poselství atp.

Nezbývá mi nic jiného, než popřát Farnímu filmovému klubu dlouhého trvání a mnoho příjemných zážitků, dojmů, a doufám, že i ponaučení z  promítání.

Zve P. Rafael Wala, farář

 

2015

 

Není větší lásky – 10. 12. 2015

Po deseti letech korespondence dostal režisér Michael Whyte povolení ke vstupu a natáčení v klášteře Nejsvětější Trojice v londýnském Notting Hillu. Klášter bosých karmelitek byl založen v roce 1878. Sestry žijí v klauzuře a věnují se modlitbě a práci. Klášter neopouštějí s výjimkou návštěvy lékaře. Po celý den zachovávají mlčení. Mluví mezi sebou pouze dvakrát denně během stanovené rekreace.

Několikrát oceněný dokument Není větší lásky (No Greater Love) nabízí jedinečný pohled do života řeholnic, které opustily moderní svět a jeho výdobytky. Film sleduje průběh jednoho roku za branami klauzury. Kromě  výjimečných záběrů i několik rozhovorů se sestrami nám dává nahlédnout do bohatství jejich vnitřního života protkaného duchovními zápasy, ale též prodchnutého radostí z důvěrného vztahu s Bohem.

„Hodnotu modlitby nelze změřit, jako se měří produktivita nebo užitečnost v jiných oblastech.“

 

Poslední vrchol – 12. 11. 2015

Není dnes lehké najít v mediích modely dobrých kněží. La Ultima Cima ukazuje typ kněze, o kterém nikdo nemluví: anonymní kněze, kteří slouží Bohu tím, že slouží druhým. Pablo Domínguez Prieto – španělský kněz překypující radostí s velkou zálibou v horolezectví – věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu hory Moncayo. Pablo byl znám a milován velkým počtem osob, které o tom svědčí po jeho smrti

 

umuceniUmučení Krista – 3. 4. 2015 – Velký pátek

Na Velký pátek si připomeneme mučení a ukřižování našeho Pána Ježíše při sledování filmu Mela Gibsona Umučení Krista.

 

 

 

 

2014

 

vesele

Šťastné a veselé – 19. 12. 2014

Film Christiana Cariona z r. 2005 je inspirován skutečným příběhem, který se odehrál v zákopech První světové války na Štědrý večer roku 1914. Když v létě toho roku vypukla válka, překvapila a pohltila miliony mužů. Přišly Vánoce, sníh a spousty balíčků od rodin a armády. Ale překvapení nečekalo uvnitř dárečků, které ležely ve francouzských, skotských a německých zákopech. Tu noc jedna významná událost změnila osudy čtyř postav: skotského kněze, francouzského lajtnanta, výjimečného německého tenora a té, kterou miloval, nádherné dánské sopranistky. Během onoho Štědrého večera se nemyslitelné stalo skutečností: vojáci vystoupili ze svých zákopů, své pušky nechali za sebou a podali si ruce se svými nepřáteli.

 

pout

Pouť – 5. 12. 2014

Hluboký, inspirativní příběh o rodině, přátelích a výzvách, kterým musíme během života v tomto neustále se měnícím a komplikovaném světě čelit. Tom (Martin Sheen), americký lékař, přijíždí do francouzského města St. Jean Pied de Port, aby převzal ostatky svého syna, který zemřel v bouři během pouti do Santiaga – Cesty svatého Jakuba. Na počest svého syna se Tom rozhodně tuto pouť dokončit. Na cestě se setkává s poutníky z celého světa, z nichž každý hledá ve svém životě nějaký smysl.

 

ivetka

21. 11. 2014 – Ivetka a hora

Dokument z roku 2008 režiséra Víta Janečka o spirituální zkušenosti jedné dívky na slovenské hoře Zvir. Dne 5. srpna 1990 odpoledne si tři děti věku 10, 11 a 7 let Ivetka, Katka a její bratr Miťko hráli na na mýtině na hoře Zvir, na Lubovnianské vrchovině na severovýchodním Slovensku. Z okolního lesa se najednou začaly ozývat podivné zvuky, které se blížily. Děti se schovaly v blízkém seníku, ale zvuky neustávaly, naopak byly čím dál blíž, aniž bylo cokoli vidět. Strach dětí se stupňoval. Napadlo je modlit se a modlili se “Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť…”. Najednou všechno ustalo a na lavičce v seníku seděla Panna Maria, viděly ji obě dívky. Doprovodila děti do vesnice. Rodiče jim vše rozmlouvali, vrátili se s dívkami zpět na to místo a ony se Marii opět setkaly. Začaly se sem vracet, postupně i za přítomnosti mnoha poutníků, po nějakém čase se k místu přihlásila i církev. Vidění se opakovala každý měsíc až do 6. srpna 1995, místo navštívilo statisíce lidí.

 

53004_c641b06. 11. 2014 – Poslední cesta

V dušičkovém týdnu zveme na Poslední cestu – americký dramatický film z r. 2009, natočený podle skutečné události, který vypráví o smutné cestě podplukovníka Strobla, doprovázejícího mrtvého devatenáctiletého vojína Chance Phelpse, který zahynul v Bagdádu, na cestě domů, z Iráku do Wyomingu. Režie Ross Katz.

 

 

4148117. 10. 2014 – Misie

Působivý, emotivní snímek Misie Rolanda Joffého. Je zážitkem nejen díky hereckým výkonům hlavních představitelů, ale i pro kameru Chrise Mengese a pro nezaměnitelnou hudbu Ennia Morriconeho. Děj se odehrává v r. 1750 ve španělských a portugalských koloniích Jižní Ameriky a sleduje proměnu vznětlivého obchodníka s otroky (Robert de Niro) v člověka ochotného pomoci knězi Gabrielovi (Jeremy Irons) na jeho misijní cestě k indiánům; vypovídá však také o církvi a politické situaci té doby.

 

zapomenute-svetlo26. 9. 2014 – Zapomenuté světlo

Příběh vesnického faráře, který koncem osmdesátých let bojuje se státními úředníky i s vyššími církevními představiteli za záchranu kostela. Jde o velmi poetický snímek, přetékající citem a emocemi. Film má zajímavou kameru a hudbu a Bolek Polívka v tomto filmu znovu potvrzuje, jak vynikajícím hercem je. Film natočil Vladimír Michálek na základě knihy Jakuba Demla.