Misie

Každoročně se naše farnost připojuje k Misijním nedělím. Tento Světový den modliteb za misie, který vyhlásil Sv. otec Pius XI. na předposlední říjnovou neděli, je spojen s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším v misijních oblastech (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Od roku 1926 ji v celé církvi každoročně organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.

„Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti „v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa“, se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)

kena

S misijní nedělí je spojena řada dalších činností a událostí. V pátek jsme v našem Farním filmovém klubu promítali krásný film Misie. V předvečer neděle měli křesťané možnost zapojit se do Misijního mostu modlitby - zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě.

V samotnou neděli pořádá naše farnost pravidelně tzv. Misijní koláč – po mši svaté se každý může s chutí zakousnout do koláčů a buchet, které nám vždy napečou obětavé farnice (děkujeme!) a jako odměnu přidat drobný příspěvek za koláč na misie. Máme také možnost zakoupit si nějakou drobnost či dárek z nabídky Papežského misijního díla na našem mini Misijním jarmarku - misijní kalendáře věnované vždy jiné zemi, v r. 2014 Keni, záložky do knih, pexesa, růžence, svíce, zápalky a jiné drobnosti, kterými potěšíme své blízké a přispějeme  těm, kdo možnosti jako my nemají. V r. 2014 jsme v kostele nabídli také výstavu o Bangládéši, zapůjčenou Papežským misijním dílem.  Dověděli jsme se tak zajímavosti o jedné ze zemí, kde Papežské misijní dílo pomáhá.

Kde peníze z Misijní neděle pomáhají

Přehled sbírek z Misijní neděle

 

Výtěžek sbírky pro misie v naší farnosti v roce:

  • 2014 – 14 580 Kč
  • 2015

Všem dárcům děkujeme!