Náboženství a katecheze

Dětem i rodičům, mládeži i dospělým nabízíme systematickou katechezi k rozvoji osobní víry a výuku náboženství pro všechny bez ohledu na zkušenost s vírou a bez rozdílu věku.

 

Rok 2017 – 2018

 

 • Mladší žáci ZŠ - příprava na první svaté přijímání – ve čtvrtek od 16:45 hodin na faře v letním čase a od 15:45 hodin v zimním čase. Vyučovat bude pan farář P. Mgr. Mieczyslaw Augustynowicz, farní vikář.
 • Starší žáci ZŠv pátek od 15:45 hodin v komunitním centru NÁRUČ Českobratrské církve evangelické, které najdete na ulici Polní v budově bývalé zvláštní školy, za městskou policií. Vyučuje Mgr. Renáta Olšarová.
 • Příprava dospělých ke svátostem – podle potřeby na faře, P. Mgr. Mieczyslaw Augustynowicz.

Přihláška na tomto odkazu.

 

 

Rok 2016 – 2017

Vyučování náboženství letos můžete navštěvovat v těchto dnech:

 • Mladší žáci ZŠ - příprava na první svaté přijímání – ve čtvrtek od 16:45 hodin na faře v letním čase a od 15:45 hodin v zimním čase. Vyučovat bude pan farář P. Mgr. Rafal Wala.
 • Starší žáci ZŠv úterý od 16:30 hodin v komunitním centru NÁRUČ Českobratrské církve evangelické, které najdete na ulici Polní v budově bývalé zvláštní školy, za městskou policií. Vyučuje Mgr. Renáta Olšarová.
 • Polská ZŠ – výuka v termínech podle školního rozvrhu, vyučující P. Mgr. Mieczyslaw Augustynowicz, farní vikář.
 • Příprava dospělých ke svátostem – podle potřeby na faře, P. Mgr. Mieczyslaw Augustynowicz.

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání začíná 6. 10., výuka starších 18. 10.

Případní časoví “opozdilci” hledající ještě přihlášku, ji mohou najít v tomto odkazu.

 

Rok 2015 – 2016

Vyučování náboženství a katecheze bude letos probíhat v těchto dnech:

 • Mladší žáci ZŠ - příprava na první svaté přijímání – v pondělí od 16:00 hodin na faře, vyučující P. Mgr. Rafal Wala.
 • Starší žáci ZŠv pondělí od 17:00 hodin na faře, vyučující Mgr. Renáta Olšarová.
 • Polská ZŠ – výuka v termínech dle školy, vyučující P. Mgr. Mieczyslaw Augustynowicz.
 • Společenství mládeže a studentů SŠv pondělí v 18:00 hodin na faře, přibližně každý druhý týden, moderátor Mgr. Renáta Olšarová.
 • Příprava dospělých ke svátostem – ve středy na faře, P. Mgr. Mieczyslaw Augustynowicz.

Informace k přihlášení ke katechezi najdete zde.

 

Rok 2014 – 2015

Výuka náboženství bude každou středu od 16:30 hodin na faře v Orlové – Městě. První setkání je 22. října.

Skupinu mladších dětí bude k prvnímu svatému přijímání připravovat P. Mgr. Rafał Józef Wala, farář, skupinu starších dětí bude vyučovat P. Mgr. Mieczyslaw Jan Augustynowicz, kaplan.

Rok 2013 – 2014

Výuka mladších dětí ZŠ (2. – 4. tř.)
Ve čtvrtky od 14:50 hodin na faře.
Vyučující – Ing. Renáta Olšarová, pastorační asistentka.

Výuka starších dětí ZŠ (od 5. tř.)
V pátky od 16:45 hodin (v letním čase) / 15:45 hodin (v zimním čase) na faře.
Vyučující – P. Mgr. Rafał Józef Wala, farář farnosti.

Výuka dětí ZŠ s polským vyučovacím jazykem
V úterý dle rozvrhu školy, na ZŠ.
Vyučující – P. Mgr. Rafał Józef Wala, farář farnosti.

Katecheze dospělých – Hovory o víře – a příprava ke svátostem
Ve středy v 18:00 hodin na faře.
Vyučující – P. PaedDr. ThLic Marcel Puvák, výpomocný duchovní.