Opravy

Generální oprava kostela skončila v červnu 2013, mohlo by se zdát, že vše je hotovo. Práce na tak obrovské stavbě však prakticky nikdy nekončí. Ne nadarmo se říká: “Práce jako na kostele…”

Nejde jen o pravidelnou údržbu, ale o “drobnosti”, na které se zatím pro jiné, důležitější věci nedostalo ať už časově, nebo finančně. Chtěli bychom zejména provést:

 

Zpevnění příjezdové cesty a chodníků kolem kostela

Určitě i vám vadí, že do krásně opraveného kostela se dostanete jen přes zablácené plochy. Rádi bychom to změnili, ale oprava v předběžné výši 3 mil. Kč je v současnosti skutečně nad naše možnosti.

Zadali jsme proto alespoň ke zpracování projektovou dokumentaci a chceme následně vyřídit všechna potřebná povolení. Podali jsme žádost o dotaci z programu Pro region Nadace OKD a jednáme o dalších možnostech financování. Bez pomoci štědrých dárců se neobejdeme.

Chcete-li přispět na některý z účelů popsaných na této stránce, můžete tak učinit v rámci nedělních sbírek pro farnost, jejichž přehled najdete zde, nebo osobně v hotovosti panu faráři, anebo převodem na účet farnosti č. 1724169359/0800. Doklad o přijetí daru vám pan farář vystaví na požádání. Hodnotu daru pro církev je možno odepsat si z daně z příjmů při ročním vyúčtování.

Můžete však pomoci i jiným způsobem – třeba poskytnutím materiálu, nabídkou práce, slevou na zakázce atp. Vynalézavosti se meze nekladou.

Všem našim dárcům a dobrodincům upřímně děkujeme a myslíme na ně pravidelně v modlitbách.

Výtěžek nedělních sbírek pro farnost za rok 2014 činil 66 400 Kč.

stavajici-zpevnena-plocha1-etapa-c1etapa-a

 

Úpravy okolí kostela, vysázení trvalkových záhonů, pořízení laviček

Kromě zpevnění ploch chceme srovnat travnaté plochy nádvoří kostela a doplnit je kvetoucími trvalkovými záhony a lavičkami k vytvoření příjemného odpočinkového místa s krásným výhledem na Staré náměstí s radnicí. Chceme, aby okolí kostela bylo jedním velkým a přístupným,

OTEVŘENÝM NÁDVOŘÍM.

Chceme se zde scházet, chceme zde slavit, bavit se, a nebo jen odpočívat a kochat se výhledy na náměstí a západy slunce. Chceme, aby každému, kdo sem zavítá, zde bylo také příjemně a aby měl chuť se k nám vracet.

První záhon jsme už založili na konci roku 2014, přijďte se na něj na jaře podívat, určitě to bude pastva pro včely i pro oči! Fotografie z jeho zakládání a výsadby najdete zde.

10-10-14_091826-10-14_161526-10-14_1625

 

Opravy opěrné zdi schodiště a kolem kostela

Ještě před koncem roku 2014 se parta obětavých farníků pustila do údržby omítky opěrné zdi v prostoru areálu kostela a přístupového schodiště. Použili tentokrát typ omítky odolnější proti povětrnostním vlivům, zvláště vlhkosti, a tak doufáme, že omítka tentokrát vydrží déle.

Zůstaly však části zdí, zejména ze strany od fary, dosud neopravené. Snad i na ty brzy dojde. Vlivem poddolování však bohužel celý prostor stále “pracuje” a nové praskliny se tak objevují i v opravených plochách.

 

Úpravy farní zahrady

Tak toto nám ve farnosti chybí snad ze všeho nejvíc! Místo, kde bychom v příjemných letních dnech mohli spolu posedět, popovídat si, místo, kde bychom mohli trávit volný čas, učit se náboženství, rozmlouvat o víře, anebo slavit poutě, jarmarky a posvěcení kostela. Místo, které by bylo krásnou

ZAHRADOU PRO VŠECHNY.

Chtěli bychom využít pozemek za budovou fary, který léta leží ladem. Dříve na něm stávala nádoba na plynové vytápění, po jejím zrušení zůstaly základy a pozemek zarůstá trávou a plevelem. Věříme, že po velkých opravách kostela už konečně nastala chvíle, kdy se podaří i tento dlouho plánovaný záměr uskutečnit. Chtěli bychom celou plochu srovnat a postavit zde krytý altán s krbem pro setkávání, vytvořit hřiště pro děti a travnatou plochu pro různé hry.

 zahrada1bzahrada3bzahrada2b

 

Restaurování nástěnných maleb v kostele

V roce 2013 jsme měli možnost vidět nádhernou proměnu nástěnné malby v presbytáři. Po jejím zrestaurování jsme se konečně dověděli, jak to s pověstí o založení kostela a Orlové skutečně bylo a poprvé tuto krásnou malbu viděli v jasných barvách.

Malba v presbytáři však není jediná dochovaná malba v našem kostele. Restaurování by si určitě zasloužily i další:

  • “Korunovace Panny Marie” na vítězném oblouku,
  • malby s výjevy ze života Ježíše na šesti lunetách v příčné lodi,
  • medailony svatých na klenbě kostela.

Snad i na ně jednou dojde.

Je toho ještě mnohem více a snažíme se o získání potřebných financí z různých zdrojů. Bez pomoci štědrých dárců se ale neobejdeme…

DSC_4372m