Programy pro ZŠ

3Ve spolupráci s Katechetickým a pedagogickým centrem Ostravsko-opavského biskupství nabízíme základním školám  realizaci tematických vstupů do výuky s tématy, která se svými obsahy týkají křesťanství a plně respektují RVP ZV. Prostřednictvím našich interaktivních programů při plném respektování náboženské neutrality školy seznamujeme žáky s hodnotami křesťanství a náboženství, a tím přispívat k porozumění křesťanství jako součásti kultury evropského civilizačního okruhu a k vytváření postojů tolerance a respektu v souladu s principy života v demokratické společnosti.

Programy jsou poskytovány zdarma. Jsou koncipovány vždy na jednu vyučovací hodinu. Ve škole je realizuje předem dohodnutý lektor farnosti za přítomnosti učitele v běžné učebně školy, vždy pro jednu třídu.

 

 

Nabídka programů

Bližší podrobnosti k těmto i dalším programům najdete na stránkách KPC.

V případě zájmu pište na adresu renataols@seznam.cz

Stvoření