Učíme

1

Znát Bibli a vědět něco o Bohu, to by přece mělo patřit k základům vzdělání nás, Evropanů…

Chtít lépe poznávat Boha, v kterého věřím, číst Písmo svaté, to by mělo být touhou každého křesťana…

Nebojte se nás tedy navštívit a zahloubat se do historie, teologie, do Písma svatého, přijďte se zeptat na to, čemu nerozumíte, přijďte si poslechnout svědectví těch, kteří na cestu s Pánem už vykročili….

Zde se dozvíte základní informace o výuce náboženství a katechezi pro děti i dospělé, nebo o jiných podobných aktivitách farnosti.

Těšíme se na setkání :-)

sdr