Přednášky v knihovně

Křesťanská akademie ve spolupráci s Městskou knihovnou Orlová v roce 2014 nabídla zdarma veřejnosti několik přednášek – besed, vždy v úterý v 17:00 hodin v přednáškovém sále městské knihovny v Orlové – Lutyni, Masarykova tř. 1324. Organizačně byly přednášky zajišťovány P. Marcelem Puvákem, nyní administrátorem Římskokatolické farnosti Dětmarovice.

Témata přednášek v r. 2014:

2. 12. 2014
PAPEŽ BENEDIKT XVI. známý i neznámý
Přednáší P. Dr. Marcel Puvák, farář Dětmarovice.
Plakát ke stažení zde.

4. 11. 2014
BISKUP JOSEF NATHAN a jeho sociální projekt Městečko Milosrdenství v Branicích u Krnova
Přednáší P. Jan Larisch, Th.D, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské.
Plakát ke stažení zde.

7. 10. 2014
CÍRKEVNÍ RESTITUCE – ano, či ne?

Přednáší Mons. Martin David, generální vikář Ostravsko-opavské diecéze, a P. Dr. Daniel Vícha, farář v Kravařích u Opavy.
Beseda se bude věnovat často diskutovaným otázkám vztahujícím se k majetkovému narovnání, k historii církevního majetku  a jeho získání, k ocenění církevního majetku, průběhu narovnání a jeho důsledků pro život církve a společnosti, dovíme se ale také něco o vizích hospodaření s tímto majetkem.
Plakát ke stažení zde.

10. 6. 2014
ŽIVOTNÍ OSUDY SV. CYRILA A METODĚJE a počátky křesťanství na našem území
.
Přednáší plk. Ing. František Valdštýn, historik.

20. 5. 2014
VLIV RODIČŮ NA DĚTI.

Přednáší P. PhLic. Lukáš Engelmann, psycholog a farář z Ostravy – Třebovic.

29. 4. 2014
MŮJ JAN PAVEL II.
Vzpomínky na nového světce Jana Pavla II.
Přednáší Ing. Pavel Jajtner, bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu.

8. 4. 2014
PŮST A VELIKONOCE v dějinách křesťanství.
Přednáší P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák, výpomocný duchovní naší farnosti.