Likvidace lepry

Už více než dvacet let pomáhá lidem nemocným leprou a tuberkulózou ve třetím světě občanské sdružení LL-TB (dříve LL-Likvidace lepry o. s.), založené 4. 3. 1992 Jiřím Holým. Spolupracuje s ILEP, mezinárodní organizací na pomoc malomocným, a s německými firmami DAHW a Action Medeor, dodavateli léků. Od 18. května 2011 působí LL-TB pod pražským arcibiskupstvím.

Přibližně 60 misijních center, léčících malomocenství v Africe, Asii a Jižní Americe, již obdrželo léky a materiál za více než 100 000 000 Kč. Od roku 1994 sdružení pravidelně vydává informační Misionář malomocných v počtu překračujícím 50 000 kusů. Díky dárcům a jiným podporovatelům z České republiky financuje LL-TB také stavbu a provoz první česko-indické nemocnice sv. Josef , založené před deseti lety v Bhilai Pahari.

Naše farnost již po několikáté v období Vánoc sbírá finanční prostředky na podporu této nemocnice. Každý návštěvník kostela může přispět do pokladničky pod vánočním stromem a pomoci tak lidem nemocným leprou nebo tuberkulózou. Uzdravení takového nemocného leprou při tom v počátečním stadiu stojí jen cca 150 Kč, nemocného s tuberkulózou 1 400 Kč. Pokud se takto nemocným lidem nedostane pomoci, zemřou na tuto nemoc za velkých bolestí nebo udušením.

Výtěžek sbírky na Likvidaci lepry v našem kostele:

  • 2013 - 20 000 Kč
  • 2014 – 22 400 Kč
  • 2015 – 21 000 Kč

 

Dar farnosti Orlovákostel sv. VáclavaKaple

 

Poděkování a požehnání všem dárcům z naší farnosti

V neděli 26. ledna 2014 odjeli zástupci naší farnosti do Ostravy do kostela sv. Václava na mši svatou za účasti členů společnosti Likvidace lepry, aby předali výtěžek 20 tisíc Kč z naší vánoční sbírky na pomoc postiženým. Stalo se tak v přímém přenosu TV Noe. Hlavním celebrantem byl a dar převzal P. Dr. Vojtěch Eliáš, biskupský vikář pražské arcidiecéze pro diakonii a prezident společnosti Likvidace lepry.

Touto cestou předávám jeho poděkování a požehnání naší farnosti.

Krásným zpěvem a hudbou mši sv. doprovázel sbor z Církevní základní školy sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí.

Naše návštěva pak pokračovala na pozvání ředitele TV Noe P. Leoše Ryšky do prostor společnosti Telepace na občerstvení. Všem hostům a účinkujícím byl nabídnut čaj nebo káva na zahřátí a výborné koláče.

Po polední modlitbě Anděl Páně se Svatým Otcem Františkem, kterou v přímého přenosu překládal také P. Marcel Puvák, se nás Orlováků o. Marcel ujal a provedl nás všemi studii a prostorami, ve kterých vznikají pořady a zajišťuje se chod televizního vysílání. Mohli jsme si z blízka prohlédnout i novou televizní kapli, opravdu nádherné dílo.

Byl to výjimečné chvíle, které si budeme dlouho pamatovat. Přeji vám všem možnost takto prožít den. Jak nám o. Marcel navíc prozradil, do Ostravy na mši sv. a prohlídku televize se tak po celý rok sjíždějí autobusy z farností z celé naší vlasti a plánuje se již termín i pro naší farnost!

Děkujeme o. Marcelovi za pozvání na tuto akci a těšíme se na další návštěvu!

 Marie Jasioková

ve studiu