Manželství

Manželství zde na zemi má být ztělesněním Božské Lásky. Tak jako miluje Bůh Otec svého Syna a Ducha Svatého, jako miluje Ježíš Kristus svého Otce, a Ducha Sv., a Duch Svatý Božího Syna a Otce Stvořitele, stejně tak se mají milovat manželé mezi sebou.

Žít v manželství znamená vidět v tom druhém hlavně to dobré, věřit, že byl stvořen k Božímu obrazu.

Manželský slib

 

 

Zásady při udílení svátosti manželství

Svátost manželství vyžaduje přípravu, obvykle tříměsíční. Snoubenci by měli být katolíci žijící vírou Církve. Chce-li si někdo vzít nepokřtěného, či jiného vyznání, místní kněz vyžádá u biskupa souhlas (dispens). Pokud by jeden ze snoubenců žádal o křest, příprava bývá delší (cca 6 měsíců), blížící se sňatek není důvodem ke zkrácení křestní přípravy.

Církevní sňatek nemůže mít ten, kdo nechce žít s partnerem po celý život, kdo neuznává jedinost manželství, kdo by úplně vylučoval přijetí potomstva, kdo už je vázán platným sňatkem.

Pokud je někdo rozveden po jednom civilním sňatku, kněz v jednotlivém případě zjistí, zda podle církevního práva může či nemůže mít svatbu v kostele.

Manželství

 

“Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo.”  Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.

(Ef 5,30 -31)

 Kde jsou dva nebo tři sjednoceni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nic.

(Mt 18,20)

 

Modlitba manželů

Pane Ježíši,
děkujeme Ti jeden za druhého a za dar vzájemné lásky, úcty a věrnosti.
Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval,
a důvěřujeme Ti, že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí.

Odevzdáváme se Ti, Ježíši, s celou láskou svého srdce,
celou svou duší a celou svou bytostí.
Prosíme Tě o zvláštní milost Ducha svatého,
abychom naše manželství i náš vztah k Tobě nežili z vlastní síly
ani podle našich představ.
Ve Tvé milosti se znovu odevzdáváme jeden druhému
a chceme i nadále přijímat jeden druhého tak, jako Ty přijímáš nás.

Odevzdáváme se Ti s velikou důvěrou a prosíme o Tvou milost,
abychom vytrvali v lásce a zůstali věrní Tobě i sobě navzájem,
protože toho sami ze sebe nejsme schopni.
Odevzdáváme se Ti zcela a úplně,
protože Ty nás k tomu zveš
a Ty ses nám takto odevzdal jako první.

S důvěrou svěřujeme do Tvých rukou
další dny svého života, svoje stárnutí i čas a způsob své smrti.
Odevzdáváme do Tvých rukou také jeden druhého
a zříkáme se jakéhokoli způsobu vlastnění.

Dej nám, prosíme, tu milost,
abychom se stali zcela závislými na Tobě.
Když Ti tedy náležíme, náš předrahý Ježíši,
chraň a opatruj nás jako své vlastnictví.

Amen.

(Čerpáno z: www.vojtechkodet.cz)