Biřmování

Svátost biřmování je spolu se křtem a eucharistií jednou z iniciačních svátostí, svátostí uvedení do křesťanského života. Dospělý je biřmován zároveň při křtu spolu s přijetím svátosti eucharistie, u pokřtěných v dětství je tato svátost je potřebná k dovršení toho, co v nás začalo křtem. Svátost biřmování je přijetím darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře. Svátost biřmování „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více schopni a povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako Kristovi svědkové“. (KKC čl. 1285)

Svátost uděluje biskup, nebo jím pověřený kněz vzkládáním rukou, mazáním křižmem se současným pronášením slov: „Přijmi pečeť Ducha svatého.“

Podmínkou pro přijetí svátosti biřmování je křest a dosažení čtrnácti let věku – samozřejmě kromě touhy svátost přijmout. Také kmotr biřmovance musí být biřmován.
Přípravu na biřmování, která obvykle trvá po dobu jednoho až dvou let, vyhlašuje správce farnosti.