SVÁTOSTI

V této části našich stránek se snažíme o velmi stručné nastíněni smyslu jednotlivých svátostí a zejména požadavků církve k jejich přijetí.

Pro detailnější poznání svátostí církve doporučujeme portál LITURGIE Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského.