O kostele

Kostel, to je taková velká loď. Veze nás v bouřích života, kormidlo vždy nastavené k Bohu.

Kostel, to je nejvyšší bod obce zasvěcený Nejvyššímu.

Kostel, to je místo, kde se scházíme s přáteli a chválíme Pána, kde slavíme slavnost jeho Zmrtvýchvstání.

Kostel, to je útočiště v samotě i v bolesti.

Kostel vyjadřuje úctu našich předků k Bohu, který přesahuje vše.

Děkujeme, že ho máme.

Kostel