Slavíme

My, křesťané, celý život slavíme. Možná řeknete, že to tedy není na nás zrovna vidět… No, snažíme se. Celé naše konání v kostele i v životě směřuje k oslavě Trojjediného Boha a k oslavě našeho spojení s ním. Křtem jsme se stali Božími dětmi a s celou naší velkou rodinou se radujeme, že nás Pán Ježíš vykoupil z hříchu a smrti, děkujeme Bohu za spasení. Jemu jedině se klaníme a prosíme ho o pomoc, vedení a ochranu.

S touto naší radostí se chceme podělit i s vámi. Zveme vás k bohoslužbám, k přijetí svátostí, k modlitbám a všemu, co souvisí s liturgií (z řec. veřejná služba), tj. se zdrojem a vrcholem života církve.

A pokud vás téma liturgie zaujalo, můžete si o něm přečíst více např. na stránkách www.liturgie.cz.

cof