Společenství seniorů

Společenství seniorů – Hnutí křesťanů třetího věku - bylo v naší farnosti založeno v září roku 2010 a je stále otevřeno novým příchozím.

Vynikající a nezapomenutelnou animátorkou společenství byla paní Alžběta Džurinová, kterou Pán v r. 2017 povolal k sobě na věčnost.

Nyní je animátorem pan Mgr. Jan Hlosta.

Kopie č. - seniori

 

Setkáváme se vždy jednou do měsíce, druhou středu v měsíci, ve farní sálce. Členů společenství je asi 15 – 17 můžu a žen. Modlíme se, zpíváme, povídáme si o událostech všedních dnů a nechybí ani malé občerstvení.

Na schůzkách se pravidelně vzděláváme. Od září roku 2010 do září roku 2011 jsme probírali svátosti Krista a církve. Od října roku 2011 se věnujeme Duchu svatému a jeho darům. Témata jsou zajímavá a nechybí ani praktické příklady. V prosinci 2011 jsme oslavili Mikuláše a při té příležitosti jsme si rozdali malé dárečky. Nálada byla předvánoční a velmi příjemná. Na konci každého z našich setkání býváme všichni naplněni radostí, kterou bychom rádi předali dál. Jsme otevření pro nové přátele – zveme mezi nás nejen křesťany, ale každého kdo upřímně hledá Boha nebo smysl života a touží po přátelství.

Jezdíme také na různé akce pro seniory pořádané ostravsko-opavským biskupstvím v naší diecézi. Navštívili jsme spolu např. Sv. kopeček u Olomouce, Frýdlant nad Ostravicí apod.

Kdo má zájem se přidat, je srdečně zván. Kdo přijde mezi nás, dozví se víc.”

 Alžběta Džurinová

Termín nejbližšího setkání je zveřejňován v nedělních ohláškách farnosti.

Společenství seniorů