Hovory o víře

Pokud vás zajímá křesťanství, pokud máte nezodpovězené otázky o víře, Bohu a náboženství, setkání “Hovory o víře” jsou právě pro vás. Nebojte se přijít a strávit s námi hodinku svého času.

Spolu s kaplanem P. Mieczyslawem Augustynowiczem si můžete přijít popovídat na faru v Orlové – Městě. Termíny setkání jsou nepravidelné.

Zveme každého, kdo touží prohloubit svou víru a svůj vztah ke Kristu.

P1290078b

Hovory o víře začaly v listopadu roku 2013 pod vedením P. PaedDr. ThLic Marcela Puváka, výpomocného duchovního farnosti a vedoucího náboženského vysílání a simultánního tlumočení TV Noe. V rámci setkávání probíhala také příprava dospělých ke svátostem.