O nás

Pokud navštívíte nějakou komunitu Archa, prosím vás o shovívavost. Ať vás nezaskočí, když se tam setkáte s pýchou a nedostatkem sdílení a přijetí druhého. Ať vás nepřekvapí zjištění, že dokonalá komunita Archa neexistuje. Každou tvoří lidé, kteří zápasí, doufají a stále rostou…

Asi nic nás nevystihne lépe než slova Jeana Vaniera, zakladatele komunity Archa – nahradíme-li ”komunita Archa” výrazem “farnost” nebo “církev”. I my zápasíme, doufáme a věříme, že stále rosteme… Stejně jako on bychom chtěli “proměnit svět láskou”. Ne vždy se nám to daří.

Ale i pokus se počítá.

farnost