Modlitby s příslibem

Kniha Milosrdenství 

Modlitba dvou srdcí Lásky

Rytířstvo Neposkvrněné

Neposkvrněná a zázračná medailka

Uctění svaté Tváře Ježíše Krista

 

Modlitba sv. Gertrudy za duše v očistci:

“Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého. Amen. Věčný Otče, obětuji Ti Nejdražší Krev Ježíše Krista, ve spojení se všemi mšemi slouženými tento den po celém světě, za všechny svaté duše v Očistci, za všechny hříšníky ve Tvé katolické církvi, všechny lidi v mé vlasti a v mé vlastní rodině. Amen.”

Sv. Gertrudě (1256 – 1302) se dostalo od Pána Ježíše zjevení, že vždy, když se tuto modlitbu bude někdo zbožně a vroucně  modlit, náš Pán vysvobodí tisíc duší z očistce !