Časté dotazy

Kontakt

Římskokatolická farnost Orlová
Lidická 770, 735 11 Orlová – Město
E-mail:  rkf.orlova@doo.cz
ID DS: uea398z
IČ: 68899050
Č. účtu: 1724169359/0800

P. Mgr. Rafał Józef Wala, farář
Mob. tel.: 731 953 230

P. Mgr. Mieczyslaw Jan Augustynowicz, kaplan
Mob. tel.: 734 732 683

Mgr. Renáta Olšarová,
pastorační asistentka
Mob. tel.: 732 868 499

 


Mapa:


Zvětšit mapu

Noc kostelů 25. 5. 2018

21.5.2018

Zůstávali přes noc v blízkosti Božího domu,” zní motto letošní Noci (1 Pa 9,27). Zůstaňte i vy – po skončení páteční mše svaté, která bude mimořádně začínat už v 17 hodin, se v 18 hodin rozeznějí zvony skoro všech našich kostelů a oznámí zahájení NOCI KOSTELŮ 2018.

Program v našem kostele Narození Panny Marie letos především pozve k hudbě. Můžeme se těšit na mnoho jejích žánrů a mnoho podob.  Po úvodním slovu pana faráře budeme od 18:15 hodin vnímat ZVUKY KOLEM NÁS – tak trochu netradičně. Dětem i jejich rodičům přiblížíme si zvuky přírody, hudbu prvních národů, vyzkoušíme si lidové nástroje, zatančíme, zazpíváme jedno i vícehlas, projdeme historií až k dnešku cestou, která je stále otevřená… to vše v akusticky zajímavém prostoru novogotického kostela a s humorem skvělé učitelky a multiinstrumentalistky Mgr. Marcely Suchánkové. Určitě s dětmi neváhejte a přijďte!

Další hodina od 19:30 přinese zklidnění – zazní tóny barokní hudby v podání zlínského komorního ansámblu staré hudby MUSICORUM AURUM. Po této komornější části večera si od 20:30 hodin připomeneme historii našeho kostela s p. Vladimírem Marklem, určitě se zmíníme i o našem největším hudebním nástroji v kostele, a večer vyvrcholí ve 22:00 hodin koncertem sboru KEEP SMILING GOSPEL, který u nás prakticky zazpívá poprvé – byť pravidelně zkouší v sousedství, v Husově domě. Přinese také nový repertoár, nové písně, nové gospely, které jste ještě určitě v jejich podání neslyšeli.

Tečkou za naší Nocí bude VEČER CHVAL, tj. večer písní a Božího slova k chvále našeho Pána, navíc spolu s našimi bratry z Českobratrské církve evangelické, možná ze Slezské církve evangelické a. v. a určitě poprvé z Církve bratrské. Jejich kapela pro nás letos také zazpívá a zahraje – a jde jim to náramně!

Takže, neváhejte, přijďte si zazpívat, poslechnout, či načerpat atmosféru naděje a radosti. Přijďte a zastavte se. Přijďte jen tak prostě být, nic neřešit,  stát před Bohem a ze srdce mu děkovat… Kdo má chuť ještě po chválách chvíli zůstat, je vítán na faře :-)

Více o programech také u našich sousedů najdete zde.


Ekumenická bohoslužba 23. 5.

holubVe středu svatodušního týdne se opět můžeme těšit na setkání s našimi bratry evangelíky. Srdečně zveme každého, kdo se chce zúčastnit modliteb za naše dobré vztahy a za celé naše město, na ekumenickou bohoslužbu v kapli sv. Jana Nepomuckého v Orlové – Lutyni ve středu 23. května v 18:00 hodin. Po skončení zve Českobratrská církev evangelická na přátelské posezení v KC Náruč na ul. Polní.


Farní brigády

25.4.2018

S jarním počasím začínáme opět s pracemi na zkrášlení okolí našeho kostela, ale i s technickými opravami a úpravami různého druhu. Chceme dokončit zpevněné plochy nádvoří kostela, osázet zahradu fary apod. Máte-li chuť pomoci, kontaktujte pana Františka Fábryho, který práce organizuje.


Květná neděle

18.3.2018

kvetnaPostní doba se již pomalu blíží ke konci. Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Připomínáme si Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky, kdy ho zástupy nadšeně vítaly a mávaly ratolestmi. Na Květnou neděli bude v naší farnosti jen jedna mše svatá v 10:00 hodin. Shromáždíme se před kostelem na schodech u kříže. Tam budou požehnány ratolesti. Při bohoslužbách Květné neděle se čtou pašije – texty evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista.

 


Hnutí Modlitby matek – 19. března

13.2.2018

mm-logo111Každá matka, která chce ochránit a přivést k Bohu své děti, touží po tom, aby byly takové,  jaké je Bůh chtěl mít, je zvána zapojit se do modlitebního hnutí Modlitby matek, které se pod tímto názvem rozšířilo do více než 80 zemí světa a zaznamenalo mnohé krásné ohlasy a vyslyšení. V naší farnosti před mnoha lety už skupinka modlících se matek existovala a dnes bychom rády na toto modlitební hnutí opět navázaly. Možná jsou maminky a babičky, které mají chuť se zapojit, uvádíme proto pár vstupních informací.

Více


Popelec

popelecČiňte pokání a věřte evangeliu,” tato slova uslyšíme z úst kněze při mši svaté v 17:00 hodin na Popeleční středu 14. února, ve chvíli, kdy nám na znamení naší konečnosti udělá na čele křížek popelem ze spálených ratolestí z loňské Květné neděle: “Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.” Začíná čtyřicetidenní půst. Více


Půst

11.2.2018

DSC_4138b“Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska,“ těmito slovy z Matoušova evangelia (Mt 24,12) začíná papež František ve svém poselství k postní době. “Drazí bratři a sestry, znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro přípravu na velikonoční svátky nám Bůh ve své prozřetelnosti každý rok nabízí postní období jako „svátostné znamení našeho obrácení“.  To nás vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom se celým srdcem a celým životem vrátili k Pánu. Tímto poselstvím chci i letos celé církvi pomoci, aby tento čas milosti prožívala s radostí a v pravdě. Tato slova se objevují v kázání o konci časů a zazněla v Jeruzalémě, na Olivové hoře, kde později začalo Pánovo utrpení. V odpovědi na otázku učedníků Ježíš předpovídá velké strasti a popisuje situaci, ve které se společenství věřících může snadno ocitnout: uprostřed bolestných událostí, kdy falešní proroci svedou lid na scestí a v mnoha srdcích ochladne láska, která je jádrem evangelia…”

Více


Modlitba za farnost a město

31.1.2018

mde

Křesťané mají nejen prožívat svou víru, ale také prosit za ty, kteří Boha neznají. Proto bychom vás všechny velmi rádi pozvali ke každodenní společné modlitbě za naši farnost. Denně, vždy ve 21:00 hod spojme se v modlitbě za naše město, farnost, za nevěřící a hledající v Orlové. Pomodleme se Modlitbu Páně - Otče náš a připojme Sláva Otci i Synu i Duchu svatému… Kdekoli v té chvíli večera budeme, doma s rodinou, na cestách, na nákupech, v práci, v nemocnici…, všude můžeme své myšlenky spojit v krátké modlitbě. Nastavme si třeba signál na telefonu na devátou hodinu večerní a připojme se k řetězci modliteb na tento úmysl. Kněží naší farnosti pak pošlou všem farníkům ve 21:00 hod každého dne požehnání. Věřme v sílu modlitby a nebojme se takto sloužit! Více informací najdete zde.


POD VĚŽEMI

cofV neděli 4. února se můžeme těšit na nové číslo našeho farního zpravodaje POD VĚŽEMI. Tentokrát v něm najdeme povídání o Pokladu víry – zajímá vás, co je tím pokladem? Přečtěte si!

Časopis bude k dostání v kostele, ale vy sami můžete pomoci s jeho rozšířením - koupit si o číslo navíc a nabídnout jej třeba přátelům.

 

 


Poutník Jan Pavel II.

Jan_Pavel_ll_plakat_Orlová.cdrJeště týden, do čtvrtka 8. února, si v našem kostele můžeme prohlédnout výstavu věnovanou papeži Janu Pavlu II.  Organizátorem je Centrum pro rodinu našeho biskupství. Přijďte se podívat!

 

 


Světla přibývá…

17.12.2017

venec2…a s ním se blíží den narození našeho Pána. Třetí nedělí adventní, ”Gaudete”, jsme vstoupili do posledního týdne adventní doby a těšíme se na Vánoce. Co nás v tomto týdnu čeká? Předvánoční úklid a zdobení kostela i příležitost ke svátosti smíření – k úklidu našich srdcí… Světlo z Betléma i poslední roráty. Nenechme Pána čekat venku v zimě, pusťme ho do našich srdcí… Více najdete v ohláškách.


Advent

4.12.2017

advent1

Nedělí 3. prosince jsme vstoupili do adventu – doby přípravy na příchod Ježíše Krista, našeho Spasitele. Připravme svá srdce, aby se mezi námi narozený Syn Boží cítil dobře. K tomu ať nám pomohou různé adventní aktivity naší farnosti…

 

 

VícePrvní pátek a koncert

1.10.2017

V tomto týdnu, 6. října, oslavujeme první pátek v měsíci. Výjimečně, kvůli večernímu koncertu, začne adorace zpověď už v 16:00 hodin a mše svatá bude v 17:00 hodin. V 19:00 hodin vás zveme na varhanní koncert.Pouť do Frýdku

Každoroční pouť karvinského děkanátu do Frýdku se letos koná v sobotu 7. října. Jako obvykle nás čeká růženec, adorace a v 18:00 hodin mše svatá.


Náboženství začne 4. října

25.9.2017

První říjnovou středu, 4. 10., v 18:00 hodin zveme do sálky fary všechny rodiče a jejich děti, přihlášené do náboženství, na první, organizační setkání. Dohodneme zde s vámi dny a časy výuky.


Slavnost sv. Václava a koncert k jeho poctě

Ve čtvrtek 28. září. je slavnost svatého Václava, patrona českého národa. Bohoslužby se budou konat v kostele v 10:00 hodin. Večerní mše svatá v 18:00 hodin nebude sloužena.

Varhanní koncert k poctě sv. Václava si v našem kostele můžeme poslechnout v neděli 1. října v 16:00 hodin. Skladby J. S. Bacha, J. K. Kuchaře a dalších skladatelů pro nás zahraje varhaník Ondřej Mucha. Vstupné je dobrovolné.


Fatimské odpoledne

7.8.2017

koclirov

Srdečně zveme na Fatimské odpoledne v neděli 13. srpna od 17:00 hodin v kostele. Čeká nás modlitba růžence, mše svatá, možnost svátosti smíření (zpovědi) a získání plnomocných odpustků.  Bližší informace najdete zde, nebo na stránkách www.cm-fatima.czwww.fatima2017.cz.

 


Pozvánka

kostel2-prohlidkySrdečně zveme na prohlídku našeho kostela Narození Panny Marie v Orlové-Městě na Starém náměstí v rámci projektu Otevřené chrámy. Přijíždějí k nám lidé z blízkého i vzdáleného okolí, z různých částí Čech a Moravy, Prahy, hodně návštěvníků je z Polska. Jsou nadšení monumentální stavbou, krásou a historií místa. Tato dominanta města je také nazývána Slezské Hradčany.  Otevřeno je vždy v sobotu, neděli a ve svátky od 13: 00 do 19:00 hodin. Můžete využít možnost komentované prohlídky nebo setrvat v tichu. Těšíme se na vás!Letnice 4. 6.

30.5.2017

holubSlavnost Seslání Ducha svatého oslavíme s celou církví 50. den po Velikonocích a 10 dní po Nanebevstoupení Páně. Mše svaté v tuto neděli budou slouženy jako obvykle – v 9:00 hod polská a v 10:00 hod česká.

Více o významu Letnic si můžete přečíst zde.

 


Svatodušní ekumenická bohoslužba 5. 6.

ekumenická_červen_2017“Duch přichází na pomoc naší slabosti” – tak zní motto již třetí společné ekumenické bohoslužby pěti orlovských křesťanských církví. Spolu s našimi bratry evangelíky srdečně zveme na pondělí 5. června v 18:00 hodin do kaple sv. Jana Nepomuckého v Orlové – Lutyni, na ul. U Kapličky.Za lidmi na cestách – 31. 5.

Tak zní název přednášky o lidech, které válka vyhnala z domova, na kterou nás zvou naši sousedé z Českobratrské církve evangelické. Přijďte si poslechnout Marcina Pilcha, Ilonu Machandrovou a Štěpána Marosze – ve středu 31. května v 18:00 hodin v Komunitním centru Náruč na ul. Polní.


Máme otevřeno!

3.5.2017

logoOd května do konce října r. 2017 se náš kostel stává součástí programu OTEVŘENÉ CHRÁMY 2017, organizovaného Ostravsko-opavským biskupstvím k podpoře církevní turistiky v našem kraji. Náš farní kostel Narození Panny Marie bude pro vás otevřen každou sobotu, neděli a svátek odpoledne, vždy od 13:00 hodin do 19:00 hodin. Jsme velmi rádi, že kostel už nemusí být z bezpečnostních důvodů přístupný jen při bohoslužbách a že do něj můžete nahlédnout třeba při nedělní procházce nebo sobotním výletu. Více


Pouť do Koclířova 8. 5.

koclirovV pondělí 8. května, ve státní svátek a svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí, v jubilejním roce zjevení Panny Marie ve Fatimě jede naše farnost na pouť do Koclířova. Máme ještě několik posledních míst, přidejte se k nám!

 

Více


Orlová čte Bibli – 4. 5.

cteni3Přijměte srdečné pozvání pěti křesťanských církví v Orlové na literární čtení Knihy knih, zítra, 4. května 2017 od 16:00 do 18:00 hodin v Městské knihovně Orlová. Letos budeme číst Evangelium sv. Jana, radostnou zprávu o narození, smrti a  vzkříšení Mesiáše, Pána Ježíše Krista, Více


Tento týden…

2.4.2017

kc

V pondělí 3. 4. v 16:45 hodin na faře se bude konat setkání redakční rady našeho zpravodaje, na které zveme všechny, kdo by se chtěli zapojit do vydávání farního časopisu. Uvítáme připomínky a nabídky příspěvků, ale i jinou pomoc při tvorbě zpravodaje. Jste srdečně zváni.

V úterý zveme na setkání seniory - v 15:00 hodin v sálce na faře.

V tomto týdnu oslavujeme první pátek v měsíci - v 17:00 hodin bude jako obvykle adorace a příležitost ke svátosti smíření. Adorace bude ukončena v 17:50 hodin modlitbou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovou.

Květnou nedělí začíná Svatý týden. Připomeneme si Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky, kdy ho zástupy nadšeně vítaly jako Krále a mávaly mu palmovými ratolestmi. Mše svatá v naší farnosti bude tento den jen jedna, v 10:00 hodin. Před bohoslužbou se shromáždíme venku před kostelem na schodech u kříže k požehnání ratolestí. Při bohoslužbě Květné neděle budou čteny pašije – texty evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista.

Podrobný rozpis velikonočních bohoslužeb a příležitostí ke svátosti smíření najdete v levém menu Velikonoce. Prosíme, neodkládejte předvelikonoční zpověď až na poslední dny před Velikonocemi.


Aktuálně

6.3.2017

V úterý 7. 3. od 18:00 hodin v KC Náruč v Orlové – Lutyni pokračuje třetí díl Kurzů Alfa. Zván je každý, kdo se chce dovědět základy o křesťanství.

Páteční křížovou cestu za ženy povede p. Palková – po mši svaté v kostele (17:30 hodin).

Neděle 12.3. bude v pořadí druhá postní.