Časté dotazy

Kontakt

Římskokatolická farnost Orlová
Lidická 770, 735 11 Orlová – Město
E-mail:  rkf.orlova@doo.cz
IČ: 68899050
Č. účtu: 1724169359/0800

P. Mgr. Rafał Józef Wala, farář
Mob. tel.: 732 668 706

P. Mgr. Mieczyslaw Jan Augustynowicz, kaplan
Mob. tel.: 734 732 683


Mapa:


Zvětšit mapu

Tento týden…

2.4.2017

kc

V pondělí 3. 4. v 16:45 hodin na faře se bude konat setkání redakční rady našeho zpravodaje, na které zveme všechny, kdo by se chtěli zapojit do vydávání farního časopisu. Uvítáme připomínky a nabídky příspěvků, ale i jinou pomoc při tvorbě zpravodaje. Jste srdečně zváni.

V úterý zveme na setkání seniory - v 15:00 hodin v sálce na faře.

V tomto týdnu oslavujeme první pátek v měsíci - v 17:00 hodin bude jako obvykle adorace a příležitost ke svátosti smíření. Adorace bude ukončena v 17:50 hodin modlitbou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovou.

Květnou nedělí začíná Svatý týden. Připomeneme si Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky, kdy ho zástupy nadšeně vítaly jako Krále a mávaly mu palmovými ratolestmi. Mše svatá v naší farnosti bude tento den jen jedna, v 10:00 hodin. Před bohoslužbou se shromáždíme venku před kostelem na schodech u kříže k požehnání ratolestí. Při bohoslužbě Květné neděle budou čteny pašije – texty evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista.

Podrobný rozpis velikonočních bohoslužeb a příležitostí ke svátosti smíření najdete v levém menu Velikonoce. Prosíme, neodkládejte předvelikonoční zpověď až na poslední dny před Velikonocemi.


Aktuálně

6.3.2017

V úterý 7. 3. od 18:00 hodin v KC Náruč v Orlové – Lutyni pokračuje třetí díl Kurzů Alfa. Zván je každý, kdo se chce dovědět základy o křesťanství.

Páteční křížovou cestu za ženy povede p. Palková – po mši svaté v kostele (17:30 hodin).

Neděle 12.3. bude v pořadí druhá postní.


Postní doba

28.2.2017

…začíná Popeleční středou, a taletos připadá na 1. března. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.

Ve středu mše svatá s udělováním popelce bude v kostele v 17:00 hodin. Bohoslužby v kapli se konat nebudou.

Popeleční středa je den přísného půstu. Znamená to v tento den zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst tři krát během dne, ale jen jednou se může najíst plně.


Ekumenická bohoslužba

29.1.2017

ebNa závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů srdečně zveme na v pořadí již druhou ekumenickou bohoslužbu tuto neděli 29. 1. 2017 v 16:00 hodin v modlitebně Církve bratrské v Orlové – Lutyni – naproti restaurace U Króla.

 


Požehnané Vánoce

19.12.2016

Čtvrtou adventní nedělí jsme vstoupili do posledního adventního týdne. Čas Vánoc se blíží a přípravy vrcholí. Informace o dění ve farnosti najdete v nedělních ohláškách a v sekci Vánoce.

Přejeme vám, aby uprostřed všech vašich příprav bylo vždy malé děťátko v jeslích, na jehož narozeniny oslavu chystáme. Přejeme Vám Bohem požehnané Vánoce.


Milosrdenství a bída

21.11.2016

pope2

Tak zní název Apoštolského listu papeže Františka vydaného k závěru Svatého roku milosrdenství, dnes zveřejněného. “Misericordia et misera – tato dvě slova užívá svatý Augustin, když komentuje setkání Ježíše a cizoložné ženy (srov. Jan 8,1-11). Nemohl najít krásnější a přiléhavější výraz, který by umožnil chápat tajemství Boží lásky, jež vychází hříšníkovi vstříc: „Zůstali pouze ti dva: ubožačka (misera) a milosrdenství (misericordia)“. Kolik božské slitovnosti i spravedlnosti obsahuje tento příběh! Z něho plynoucí ponaučení osvěcuje závěr mimořádného Svatého roku milosrdenství a ukazuje cestu, po které jsme povoláni se ubírat v budoucnosti. Tato evangelní pasáž může být právem pojata jako obraz toho, co jsme ve Svatém roce slavili: čas milosrdenství požadujícího, aby v našich komunitách bylo slaveno a prožíváno neustále. Milosrdenství totiž nemůže být jakousi vsuvkou v životě církve, nýbrž samotnou její existencí působící zjevnost a hmatatelnost hluboké pravdy evangelia,” píše papež František. VíceAdventní věnce

V pátek 25. 11. od 14:00 hodin na faře vyrábíme adventní věnce. Přineste si, co máte – korpus, kalíšky, svíčky, ozdoby, zelené chvojí. Pokud by něco chybělo, doplníme. Věnce nám pan farář požehná při mši svaté na první neděli adventní 27. 11. 2016.“Jeho milosrdenství trvá na věky…”

papaDeset tisíc Bran milosrdenství na celém světě se v neděli 13. listopadu uzavřelo a papežem vyhlášený Rok milosrdenství končí. Žalm 136. nás však v každém jeho verši ubezpečuje, že Boží milosrdenství trvá na věky. Buďme bez obav, “Bůh naše dějiny řídí a zná poslední konec věcí a událostí. Před milosrdným pohledem Pánovým se odvíjejí dějiny v jejich nejistém plynutí a ve spleti dobrého i zlého. Vše, co se děje, však trvá v Něm; náš život nemůže zmizet, protože je v Jeho rukou.” (Promluva papeže Františka 13. 11.)

VíceSvatí a zemřelí

30.10.2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV úterý 1. listopadu oslavíme svátek těch, kteří už jsou u Pána Boha v nebi – Slavnost všech svatých, a ve středu 2. listopadu při Vzpomínce na všechny věrně zemřelé vzpomínáme na ty, kteří v nebi jednou budou, ale zatím se musejí očišťovat od toho, s čím po své smrti přišli před Boží soud. Proto říkáme, že jsou v očistci. I my jim můžeme pomoci zkrátit jejich čekání, když se za ně budeme svými modlitbami a jinými dobrými skutky přimlouvat. A je dobře známo, že duše, které přijdou z očistce do nebe, nezapomínají na ty, kteří jim do nebe pomáhali, a pomáhají zase ony jim. Více


Zveme na slavnost

28.10.2016

obal-mensiNeděle 30. října je pro naši farnost dnem radosti a poděkování za náš kostel – slavíme výročí posvěcení kostela. Letos jde o výročí 110. a zároveň o 550. výročí původního gotického presbytáře z dřívějšího kostela z roku 1466. Slavnostní bohoslužbu v 10:00 hodin bude sloužit P. Prokop Siostrzonek, převor břevnovského kláštera. Mše svatá v 9:00 hodin nebude sloužena. Odpoledne následuje výstav Nejsvětější svátosti a požehnání v kostele v 15:00 hodin a poté se setkáme k zábavě ve farní sálce. Plánovaný koncert v 15:30 hodin se bohužel neuskuteční, za což se omlouváme.

Jako přípravu na nedělní oslavu nabízíme sobotní duchovní obnovu na faře od 9:00 do 12:00 hodin. Povede ji pro nás P. Pavel Kavec z Misijní společnosti sv. Vincence de Paula .  Během obnovy vyslechneme dvě přednášky, které nám pomohou najít odpovědi na otázky: Jaký je můj vztah ke kostelu? Cítím se být členem farní rodiny? Co já vnáším do života farního společenství? Během obnovy bude příležitost ke svátosti smíření, obnova bude zakončena mší svatou v 11:30 hodin.

V sobotu odpoledne si můžete přijít prohlédnout náš kostel, od 14:00 do 18:00 hodin bude otevřen pro veřejnost.

Během obou dnů oslav si můžete zakoupit Orlovské oplatky, připravené k letošním výročím.

Plakát s vyobrazením presbytáře a s kazatelnou dnešního kostela v jeho počátcích je ke stažení zde.


Misijní neděle

20.10.2016

Uběhl rok a znovu slavíme neděli Papežského misijního díla (PDM) – neděli připomínající, že náš blahobyt, mír a svoboda nejsou vůbec samozřejmé, že jsou stále země, v nichž lidé trpí nedostatkem materiálním, či duchovním. Chcete-li pomoci těm, kdo to potřebují, nenechte si ujít nedělní bohoslužbu, při níž můžete přispět na projekty PMD formou Misijního koláče anebo zakoupením malého dárku či kalendáře. Přijďte také v pátek po mši svaté na faru, promítneme vám v rámci FFK dokument Oázy perlového ostrova ze Srí Lanky a povíme něco více o aktivitách PMD. A nakonec, v sobotu v 21:00 hod se přidejte k misijnímu Mostu modlitby.


Náboženství v Náruči

V Náruči komunitního centra Českobratrské církve evangelické, v bývalé zvláštní škole na ulici Polní v Orlové – Lutyni jsme se tento týden při výuce náboženství starších dětí sešli poprvé. Za propůjčení příjemných prostor k výuce, aby děti nemusely dojíždět, našim bratrům evangelíkům ještě jednou moc děkujeme. Výuka bude probíhat vždy v úterý od 16:30 do 17:30 hod a pokud by se vaše děti mezi 10 a 18 lety chtěly od učení trochu odreagovat, jsou srdečně zvány našimi bratry do Impuls klubu pro mládež, který začíná už v 15:00 hod také v úterý. Mohou si zde povídat a hrát, třeba vikingské šachy, neboli Kubb, anebo Člověče, nezlob se v životní velikosti:-) a další zajímavosti.

 Výuka náboženství

7.10.2016

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání již začala v minulém týdnu, výuka probíhá ve čtvrtky od 16:45 hod na faře. Skupina starších dětí bude mít náboženství vždy v úterý od 16:30 hodin v komunitním centru Náruč na ul. Polní. Výuka začne až v úterý 18. 10.


Modlitební večer

V pátek 14. 10. po mši svaté bude krátká adorace Nejsvětější svátosti, po které bude následovat modlitební večer.


Setkání seniorů

V úterý 11. 10. v 15:00 hodin zveme do sálky fary na další setkání seniorů.Změny bohoslužeb!

31.8.2016

Od září, od úterý 6. 9., dojde ke změnám času začátků bohoslužeb v úterý a ve středy v kapli v Orlové – Lutyni – namísto v 7:00 hodin budou začínat o hodinu později, tj. v 8:00 hodin.


A naše farní pouť – srdečně zveme!

v neděli 4. září slavíme svátek Narození Panny Marie, naši hlavní farní pouť. Bohoslužby budou jako obvykle, v 9:00 a v 10:00 hodin. Hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Bogdan Sikora pocházející z Orlové. Odpoledne budou oslavy svátku pokračovat od 15:00 hodin adorací Nejsvětější svátosti a požehnáním. A potom se setkáme ve farní sálce. Srdečně zveme!Duchovní obnova v sobotu v Radvanicích

Hle, tvořím všechno nové” – tak zní název duchovní obnovy s P. Branislavem Kožuchem, kterou můžete navštívit v sobotu 3. září v Kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě – Radvanicích, a při které budete moci přemýšlet o síle Božího milosrdenství, které skutečně má moc měnit svět kolem nás i nás samotné. Pořádá www.trendum.czwww.farnostradvanice.cz. Více o aktivitách farnosti najdete zde.
Jarní procházka s paní Anežkou

9.4.2016

DSC06149Bude-li nám přát počasí, v neděli 10. 4. odpoledne se můžeme těšit na první jarní procházku s paní Anežkou Latovou. Zvány jsou především děti, sraz bude ve 14:30 hodin pod schody kostela. Navštívíme zajímavá místa spojená s dějinami města i jarní přírodou, tak přijďte! V případě deště se akce přesune na další neděli.Nikodémova noc

5.3.2016

NN-logoVe čtvrtek 17. 3. zveme srdečně na Nikodémovu noc, noc setkání s Ježíšem.

V 17:00 hodin bude sloužena mše svatá a v 18:00 – 22:00 hodin – tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření (zpovědi) nebo rozhovoru s knězem.

Více