Časté dotazy

Kontakt

Římskokatolická farnost Orlová
Lidická 770, 735 11 Orlová – Město
E-mail:  rkf.orlova@doo.cz
IČ: 68899050
Č. účtu: 1724169359/0800

P. Mgr. Rafał Józef Wala, farář
Mob. tel.: 732 668 706

P. Mgr. Mieczyslaw Jan Augustynowicz, kaplan
Mob. tel.: 734 732 683

Mgr. Renáta Olšarová,
pastorační asistentka
Mob. tel.: 732 868 499

 


Mapa:


Zvětšit mapu

Advent

4.12.2017

advent1

Nedělí 3. prosince jsme vstoupili do adventu – doby přípravy na příchod Ježíše Krista, našeho Spasitele. Připravme svá srdce, aby se mezi námi narozený Syn Boží cítil dobře. K tomu ať nám pomohou různé adventní aktivity naší farnosti…

 

 

VícePrvní pátek a koncert

1.10.2017

V tomto týdnu, 6. října, oslavujeme první pátek v měsíci. Výjimečně, kvůli večernímu koncertu, začne adorace zpověď už v 16:00 hodin a mše svatá bude v 17:00 hodin. V 19:00 hodin vás zveme na varhanní koncert.Pouť do Frýdku

Každoroční pouť karvinského děkanátu do Frýdku se letos koná v sobotu 7. října. Jako obvykle nás čeká růženec, adorace a v 18:00 hodin mše svatá.


Náboženství začne 4. října

25.9.2017

První říjnovou středu, 4. 10., v 18:00 hodin zveme do sálky fary všechny rodiče a jejich děti, přihlášené do náboženství, na první, organizační setkání. Dohodneme zde s vámi dny a časy výuky.


Slavnost sv. Václava a koncert k jeho poctě

Ve čtvrtek 28. září. je slavnost svatého Václava, patrona českého národa. Bohoslužby se budou konat v kostele v 10:00 hodin. Večerní mše svatá v 18:00 hodin nebude sloužena.

Varhanní koncert k poctě sv. Václava si v našem kostele můžeme poslechnout v neděli 1. října v 16:00 hodin. Skladby J. S. Bacha, J. K. Kuchaře a dalších skladatelů pro nás zahraje varhaník Ondřej Mucha. Vstupné je dobrovolné.


Fatimské odpoledne

7.8.2017

koclirov

Srdečně zveme na Fatimské odpoledne v neděli 13. srpna od 17:00 hodin v kostele. Čeká nás modlitba růžence, mše svatá, možnost svátosti smíření (zpovědi) a získání plnomocných odpustků.  Bližší informace najdete zde, nebo na stránkách www.cm-fatima.czwww.fatima2017.cz.

 


Pozvánka

kostel2-prohlidkySrdečně zveme na prohlídku našeho kostela Narození Panny Marie v Orlové-Městě na Starém náměstí v rámci projektu Otevřené chrámy. Přijíždějí k nám lidé z blízkého i vzdáleného okolí, z různých částí Čech a Moravy, Prahy, hodně návštěvníků je z Polska. Jsou nadšení monumentální stavbou, krásou a historií místa. Tato dominanta města je také nazývána Slezské Hradčany.  Otevřeno je vždy v sobotu, neděli a ve svátky od 13: 00 do 19:00 hodin. Můžete využít možnost komentované prohlídky nebo setrvat v tichu. Těšíme se na vás!Letnice 4. 6.

30.5.2017

holubSlavnost Seslání Ducha svatého oslavíme s celou církví 50. den po Velikonocích a 10 dní po Nanebevstoupení Páně. Mše svaté v tuto neděli budou slouženy jako obvykle – v 9:00 hod polská a v 10:00 hod česká.

Více o významu Letnic si můžete přečíst zde.

 


Svatodušní ekumenická bohoslužba 5. 6.

ekumenická_červen_2017“Duch přichází na pomoc naší slabosti” – tak zní motto již třetí společné ekumenické bohoslužby pěti orlovských křesťanských církví. Spolu s našimi bratry evangelíky srdečně zveme na pondělí 5. června v 18:00 hodin do kaple sv. Jana Nepomuckého v Orlové – Lutyni, na ul. U Kapličky.Za lidmi na cestách – 31. 5.

Tak zní název přednášky o lidech, které válka vyhnala z domova, na kterou nás zvou naši sousedé z Českobratrské církve evangelické. Přijďte si poslechnout Marcina Pilcha, Ilonu Machandrovou a Štěpána Marosze – ve středu 31. května v 18:00 hodin v Komunitním centru Náruč na ul. Polní.


Máme otevřeno!

3.5.2017

logoOd května do konce října r. 2017 se náš kostel stává součástí programu OTEVŘENÉ CHRÁMY 2017, organizovaného Ostravsko-opavským biskupstvím k podpoře církevní turistiky v našem kraji. Náš farní kostel Narození Panny Marie bude pro vás otevřen každou sobotu, neděli a svátek odpoledne, vždy od 13:00 hodin do 19:00 hodin. Jsme velmi rádi, že kostel už nemusí být z bezpečnostních důvodů přístupný jen při bohoslužbách a že do něj můžete nahlédnout třeba při nedělní procházce nebo sobotním výletu. Více


Pouť do Koclířova 8. 5.

koclirovV pondělí 8. května, ve státní svátek a svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí, v jubilejním roce zjevení Panny Marie ve Fatimě jede naše farnost na pouť do Koclířova. Máme ještě několik posledních míst, přidejte se k nám!

 

Více


Orlová čte Bibli – 4. 5.

cteni3Přijměte srdečné pozvání pěti křesťanských církví v Orlové na literární čtení Knihy knih, zítra, 4. května 2017 od 16:00 do 18:00 hodin v Městské knihovně Orlová. Letos budeme číst Evangelium sv. Jana, radostnou zprávu o narození, smrti a  vzkříšení Mesiáše, Pána Ježíše Krista, Více


Tento týden…

2.4.2017

kc

V pondělí 3. 4. v 16:45 hodin na faře se bude konat setkání redakční rady našeho zpravodaje, na které zveme všechny, kdo by se chtěli zapojit do vydávání farního časopisu. Uvítáme připomínky a nabídky příspěvků, ale i jinou pomoc při tvorbě zpravodaje. Jste srdečně zváni.

V úterý zveme na setkání seniory - v 15:00 hodin v sálce na faře.

V tomto týdnu oslavujeme první pátek v měsíci - v 17:00 hodin bude jako obvykle adorace a příležitost ke svátosti smíření. Adorace bude ukončena v 17:50 hodin modlitbou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovou.

Květnou nedělí začíná Svatý týden. Připomeneme si Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky, kdy ho zástupy nadšeně vítaly jako Krále a mávaly mu palmovými ratolestmi. Mše svatá v naší farnosti bude tento den jen jedna, v 10:00 hodin. Před bohoslužbou se shromáždíme venku před kostelem na schodech u kříže k požehnání ratolestí. Při bohoslužbě Květné neděle budou čteny pašije – texty evangelia, které popisují zatčení, odsouzení a umučení Ježíše Krista.

Podrobný rozpis velikonočních bohoslužeb a příležitostí ke svátosti smíření najdete v levém menu Velikonoce. Prosíme, neodkládejte předvelikonoční zpověď až na poslední dny před Velikonocemi.


Aktuálně

6.3.2017

V úterý 7. 3. od 18:00 hodin v KC Náruč v Orlové – Lutyni pokračuje třetí díl Kurzů Alfa. Zván je každý, kdo se chce dovědět základy o křesťanství.

Páteční křížovou cestu za ženy povede p. Palková – po mši svaté v kostele (17:30 hodin).

Neděle 12.3. bude v pořadí druhá postní.


Postní doba

28.2.2017

…začíná Popeleční středou, a taletos připadá na 1. března. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.

Ve středu mše svatá s udělováním popelce bude v kostele v 17:00 hodin. Bohoslužby v kapli se konat nebudou.

Popeleční středa je den přísného půstu. Znamená to v tento den zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst tři krát během dne, ale jen jednou se může najíst plně.


Ekumenická bohoslužba

29.1.2017

ebNa závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů srdečně zveme na v pořadí již druhou ekumenickou bohoslužbu tuto neděli 29. 1. 2017 v 16:00 hodin v modlitebně Církve bratrské v Orlové – Lutyni – naproti restaurace U Króla.

 


Požehnané Vánoce

19.12.2016

Čtvrtou adventní nedělí jsme vstoupili do posledního adventního týdne. Čas Vánoc se blíží a přípravy vrcholí. Informace o dění ve farnosti najdete v nedělních ohláškách a v sekci Vánoce.

Přejeme vám, aby uprostřed všech vašich příprav bylo vždy malé děťátko v jeslích, na jehož narozeniny oslavu chystáme. Přejeme Vám Bohem požehnané Vánoce.


Milosrdenství a bída

21.11.2016

pope2

Tak zní název Apoštolského listu papeže Františka vydaného k závěru Svatého roku milosrdenství, dnes zveřejněného. “Misericordia et misera – tato dvě slova užívá svatý Augustin, když komentuje setkání Ježíše a cizoložné ženy (srov. Jan 8,1-11). Nemohl najít krásnější a přiléhavější výraz, který by umožnil chápat tajemství Boží lásky, jež vychází hříšníkovi vstříc: „Zůstali pouze ti dva: ubožačka (misera) a milosrdenství (misericordia)“. Kolik božské slitovnosti i spravedlnosti obsahuje tento příběh! Z něho plynoucí ponaučení osvěcuje závěr mimořádného Svatého roku milosrdenství a ukazuje cestu, po které jsme povoláni se ubírat v budoucnosti. Tato evangelní pasáž může být právem pojata jako obraz toho, co jsme ve Svatém roce slavili: čas milosrdenství požadujícího, aby v našich komunitách bylo slaveno a prožíváno neustále. Milosrdenství totiž nemůže být jakousi vsuvkou v životě církve, nýbrž samotnou její existencí působící zjevnost a hmatatelnost hluboké pravdy evangelia,” píše papež František. VíceAdventní věnce

V pátek 25. 11. od 14:00 hodin na faře vyrábíme adventní věnce. Přineste si, co máte – korpus, kalíšky, svíčky, ozdoby, zelené chvojí. Pokud by něco chybělo, doplníme. Věnce nám pan farář požehná při mši svaté na první neděli adventní 27. 11. 2016.“Jeho milosrdenství trvá na věky…”

papaDeset tisíc Bran milosrdenství na celém světě se v neděli 13. listopadu uzavřelo a papežem vyhlášený Rok milosrdenství končí. Žalm 136. nás však v každém jeho verši ubezpečuje, že Boží milosrdenství trvá na věky. Buďme bez obav, “Bůh naše dějiny řídí a zná poslední konec věcí a událostí. Před milosrdným pohledem Pánovým se odvíjejí dějiny v jejich nejistém plynutí a ve spleti dobrého i zlého. Vše, co se děje, však trvá v Něm; náš život nemůže zmizet, protože je v Jeho rukou.” (Promluva papeže Františka 13. 11.)

VíceSvatí a zemřelí

30.10.2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV úterý 1. listopadu oslavíme svátek těch, kteří už jsou u Pána Boha v nebi – Slavnost všech svatých, a ve středu 2. listopadu při Vzpomínce na všechny věrně zemřelé vzpomínáme na ty, kteří v nebi jednou budou, ale zatím se musejí očišťovat od toho, s čím po své smrti přišli před Boží soud. Proto říkáme, že jsou v očistci. I my jim můžeme pomoci zkrátit jejich čekání, když se za ně budeme svými modlitbami a jinými dobrými skutky přimlouvat. A je dobře známo, že duše, které přijdou z očistce do nebe, nezapomínají na ty, kteří jim do nebe pomáhali, a pomáhají zase ony jim. Více


Zveme na slavnost

28.10.2016

obal-mensiNeděle 30. října je pro naši farnost dnem radosti a poděkování za náš kostel – slavíme výročí posvěcení kostela. Letos jde o výročí 110. a zároveň o 550. výročí původního gotického presbytáře z dřívějšího kostela z roku 1466. Slavnostní bohoslužbu v 10:00 hodin bude sloužit P. Prokop Siostrzonek, převor břevnovského kláštera. Mše svatá v 9:00 hodin nebude sloužena. Odpoledne následuje výstav Nejsvětější svátosti a požehnání v kostele v 15:00 hodin a poté se setkáme k zábavě ve farní sálce. Plánovaný koncert v 15:30 hodin se bohužel neuskuteční, za což se omlouváme.

Jako přípravu na nedělní oslavu nabízíme sobotní duchovní obnovu na faře od 9:00 do 12:00 hodin. Povede ji pro nás P. Pavel Kavec z Misijní společnosti sv. Vincence de Paula .  Během obnovy vyslechneme dvě přednášky, které nám pomohou najít odpovědi na otázky: Jaký je můj vztah ke kostelu? Cítím se být členem farní rodiny? Co já vnáším do života farního společenství? Během obnovy bude příležitost ke svátosti smíření, obnova bude zakončena mší svatou v 11:30 hodin.

V sobotu odpoledne si můžete přijít prohlédnout náš kostel, od 14:00 do 18:00 hodin bude otevřen pro veřejnost.

Během obou dnů oslav si můžete zakoupit Orlovské oplatky, připravené k letošním výročím.

Plakát s vyobrazením presbytáře a s kazatelnou dnešního kostela v jeho počátcích je ke stažení zde.